lotto88

ผลหวย / ผลรางวัล

จับยี่กี รอบที่ 33
05/06/2023
3 ตัวบน
966
2 ตัวล่าง
72
หวยรัฐบาล
01/06/2023
รางวัลที่ 1
125272
3 ตัวหน้า
000,681
3 ตัวล่าง
386,971
2 ตัวล่าง
09
หวยออมสิน
01/06/2023
รางวัลที่ 1
884451,568145
3 ตัวบน
451
2 ตัวล่าง
45
หวย ธกส.
16/05/2023
รางวัลที่ 1
0332368
3 ตัวบน
368
2 ตัวล่าง
32
หวยลาว
05/06/2023
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยฮานอย
05/06/2023
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยฮานอยพิเศษ
05/06/2023
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยต่างประเทศ
ฮานอย VIP
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยหุ้น

จับยี่กี

จับยี่กี 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
รอบที่ 1 (06:00)
651 66
รอบที่ 2 (06:15)
953 53
รอบที่ 3 (06:30)
755 36
รอบที่ 4 (06:45)
372 98
รอบที่ 5 (07:00)
995 11
รอบที่ 6 (07:15)
278 00
รอบที่ 7 (07:30)
305 23
รอบที่ 8 (07:45)
314 75
รอบที่ 9 (08:00)
325 83
รอบที่ 10 (08:15)
706 58
รอบที่ 11 (08:30)
743 29
จับยี่กี 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
รอบที่ 12 (08:45)
893 71
รอบที่ 13 (09:00)
242 79
รอบที่ 14 (09:15)
768 47
รอบที่ 15 (09:30)
398 12
รอบที่ 16 (09:45)
587 41
รอบที่ 17 (10:00)
044 31
รอบที่ 18 (10:15)
405 22
รอบที่ 19 (10:30)
162 68
รอบที่ 20 (10:45)
981 61
รอบที่ 21 (11:00)
552 28
รอบที่ 22 (11:15)
505 96
จับยี่กี 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
รอบที่ 23 (11:30)
652 06
รอบที่ 24 (11:45)
428 75
รอบที่ 25 (12:00)
968 76
รอบที่ 26 (12:15)
118 24
รอบที่ 27 (12:30)
559 19
รอบที่ 28 (12:45)
877 42
รอบที่ 29 (13:00)
492 60
รอบที่ 30 (13:15)
140 19
รอบที่ 31 (13:30)
020 02
รอบที่ 32 (13:45)
681 01
รอบที่ 33 (14:00)
966 72
จับยี่กี 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
รอบที่ 34 (14:15)
xxx xx
รอบที่ 35 (14:30)
xxx xx
รอบที่ 36 (14:45)
xxx xx
รอบที่ 37 (15:00)
xxx xx
รอบที่ 38 (15:15)
xxx xx
รอบที่ 39 (15:30)
xxx xx
รอบที่ 40 (15:45)
xxx xx
รอบที่ 41 (16:00)
xxx xx
รอบที่ 42 (16:15)
xxx xx
รอบที่ 43 (16:30)
xxx xx
รอบที่ 44 (16:45)
xxx xx